University of Agder Logo
CAIR-gruppen

Om senter for forskning på kunstig intelligens (CAIR)

Senter for forskning på kunstig intelligens (CAIR), ved Institutt for IKT på UiA, åpnet 2. mars 2017. Senteret har ved oppstart 14 forskere med kompetanse innen teori, algoritmer og filosofi knyttet til kunstig intelligens. Målet vårt er å flytte forskningsfronten gjennom å jobbe med grunnleggende problemer. Det overordnede målet er å finne løsninger som gir såkalt superintelligens. CAIR skal være et attraktivt miljø for banebrytende forskning. Forskningen vår skal fjerne barrierer og drive frem innovasjon gjennom å kombinere grunnforskning med praktisk nytte.

Links